Mūsų darbai

Mūsų darbų portfelis apima įvairius darbus nuo rąstų keitimo, naujo pastato statymo iki stogo dengimo, ar jo dangos keitimo. Iki susikuriant Fabrilis Studium visi meistrai darbavomės kituose projektuose, tad į kiekvieną projektą atsinešame profesionalias žinias, patirtį ir įgūdžius. Rąstiniai namai, statyba, restauravimas, karkasinės konstrukcijos, stogų dengimas.

Nauja statyba

Pavesine.jpg
Pavesine.jpg

Pirtis.jpg
Pirtis.jpg

IMAG1531.jpg
IMAG1531.jpg

Pavesine.jpg
Pavesine.jpg

Esame sukirtę įvairius rąstinius statinius (pirtelės, namai, pagalbiniai pastatai), statę kitus pagalbinius statinius iš konstrukcinės medienos.

Rąstinių statinių restauracija

Čiulų dvaro sodyba
Čiulų dvaro sodyba

Atliktas avarinės būklės stabdymas, esamos konstrukcijos laikinas sutvirtinimas. Demontuota šiferio danga.

Čiulų dvaro sodyba
Čiulų dvaro sodyba

Atliktas avarinės būklės stabdymas, esamos konstrukcijos laikinas sutvirtinimas. Demontuota šiferio danga.

Polocko 52
Polocko 52

Rąstų keitimas, geometrijos atstatymas

Čiulų dvaro sodyba
Čiulų dvaro sodyba

Atliktas avarinės būklės stabdymas, esamos konstrukcijos laikinas sutvirtinimas. Demontuota šiferio danga.

Prieš imantis didesnės apimties darbų, paveldo objektuosi būtina atlikti konstrukcinius tyrimus, ivertinti būklę. Toliau dažniausiai seka kitas etapas - avarinės būklės stabdymas. Sąvaržomis sutvirtiname sienas, paremiame skersbalkius bei statinius paruošiame tolimesniems darbams. Toliau seka rąstų keitimas, stogo konstrukcijos tvarkymas ir t.t. Ši seka tinka ir ne paveldo objektams.

Stogų tvarkymas ir dengimas

IMAG0388.jpg
IMAG0388.jpg

20190907_173435.jpg
20190907_173435.jpg

IMAG2487(1).jpg
IMAG2487(1).jpg

IMAG0388.jpg
IMAG0388.jpg

Tvarkome stogo konstrukcijas, statome naujus stogus. Stogus dengiame skiedromis arba čerpėmis.